BOMBES SOLARS

És la bomba ideal per oblidar-se de la factura energètica, tant si està connectat a la xarxa elèctrica com si no.

Degut al gran augment del preu  (més d’un 50% en aquests darrers 5 anys)  tant de l’energia elèctrica com dels combustibles fòssils (gasoil, benzina, butà…), cada vegada resulta més rendible muntar aquests sistemes que, a més d’oferir un òptim rendiment, estan fabricats amb materials molt resistents i ajuden al manteniment del medi ambient, ja que no produeixen cap tipus d’emissió contaminant.

Aquestes instal·lacions són molt simples, ja que entre el panells fotovoltaics i la bomba només hi ha un inversor – controlador que s’encarrega de la gestió i protecció de la bomba. No duen bateries, per la qual cosa aconseguim una amortització del producte amb molt poc temps.